- surfbaltic

2014-12-19
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 
 

Szczegółowe sposoby i warunki prowadzenia połowów
w celach sportowo-rekreacyjnych
oraz wzory sportowych zezwoleń połowowych.


Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich
oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego


Granice między wodami morskimi, a wodami
śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego